Hướng dẫn đặt hàng khi có đơn Dropship

Sau khi đăng ký Dropship tại Sao Đại Việt các bạn sẽ được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống, để đặt hàng cho khách các bạn tiến hành làm theo các hướng dẫn như trong Video dưới đây. Chúc các bạn bão đơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.